Komunální revue

160 

2 čísla za rok
160.- Kč /  6.- E
pololetní magazín pro obce, města, komunální služby a venkov

V rámci předplatného je 30% sleva na publikace společnosti Agriprint s.r.o.

Komunalni-revue_1-2023

 

 

Popis

Na stránkách magazínu mimo odborné články nabízíme
komerční prezentaci v těchto oblastech:
veřejná zeleň, komunální technika, doprava, údržba
komunikací, úklid, vodní hospodářství, odpady, ekologie,
imobiliář, osvětlení, stavebnictví.
Magazín vychází 2x ročně – duben (jaro-léto), – říjen
(podzim-zima), jako souhrnný speciální katalog firem
nabízejících služby v komunální oblasti.

Cílená distribuce – obecní a městské úřady, komunální služby,
realizátory veřejné zeleně, firmy a instituce, které mají co
společného s komunální problematikou.

 

inzerce:
Ing. Rostislav Papajk
mobil: 774 774 283, email: [email protected]