Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Společnost AGRIPRINT s.r.o. se řídí Zásadami ochrany osobních údajů uvedených zde.


Za účelem splnění požadavků nařízení Evropské unie GDPR, které je účinné ode dne 25.5.2018 a za účelem vytváření vhodné nabídky a zlepšování služeb ze strany správce osobních údajů je třeba udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem osobních údajů pro obchodní účely.
Subjekt osobních údajů prohlašuje, že byl poučen o Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů správce osobních údajů, které jsou na www.agriprint.cz
Subjekt osobních údajů tímto správci osobních údajů uděluje souhlas s využitím identifikačních, kontaktních, provozních a jiných údajů, které dobrovolně uvedl a které jsou generovány při vzájemné kontraktaci, poskytování služeb a při vzájemné komunikaci pro obchodní účely.
Kategorizace jednotlivých zpracovávaných osobních údajů a zásady jejich ochrany a zpracování jsou detailně popsány v dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů.
Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající ve vytváření cílených nabídek a dále v oslovení jménem správce osobních údajů s obchodní nabídkou, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím kontaktů, které subjekt osobních údajů správci osobních údajů poskytuje.
Podmínky použití osobních údajů jsou zakotveny a uvedeny v právních předpisech, v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů správce a v tomto souhlasu.
Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a subjekt osobních údajů jej může odvolat způsoby stanovenými v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů správce.
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou s účinností od 25.5.2018, pokud jej subjekt osobních údajů neodvolá.
Informace o právech subjektu osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsou v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů správce.

 


    emailtelefon