Agrární obzor

495  s DPH

 

Noviny vycházejí 6x ročně, náklad 9.000 kusů.

Součástí Agrárního obzoru jsou noviny Potravinářský
obzor. V jedněch novinách pak najdete informace ze zemědělství,
zpracovatelství a potravinářství.
Co nabízíme čtenářům:
Odborné články, reportáže, informace a další zajímavosti
z oblasti zemědělství, potravinářství a příbuzných oborů,
v každém vydání je tematická příloha.
Co nabízíme inzerentům:
Představení Vaší firmy, společnosti, organizace formou inzertní
či článkové prezentace, odborného článku navíc.
Distribuce:
zemědělské podniky, soukromí zemědělci, společnosti, firmy, instituce, organizace
aj. subjekty působící v oblasti a problematice zemědělství,
potravinářství, venkova. Noviny jsou v databázi NEWTON Media.

celková cena předpl. 480 Kč/19.- E

Stránky z Agrární obzor+PO

V rámci předplatného je 10 – 30% sleva na publikace společnosti Agriprint s.r.o.

 

 

 

Popis

Dvouměsíčník obsahující odborné články, reportáže, informace, zprávy a další zajímavosti z oblasti zemědělství a příbuzných oborů, v každém vydání je zařazena tematická příloha ( viz inzerce – ediční plán).

Inzerentům nabízíme prezentaci firmy formou plošné inzerce, článku, případně dalšími prvky doplňujícími firemní nabídku, dále reportáže z akcí, výstav.

kontakt:

Ing. Rostislav Papajk, mobil: 774 774 283

[email protected]