Koně z naší republiky

450  s DPH

Autorky: Barbora Mieslerová a Lenka Stříbrná

Cena 450.- Kč/ 18.- E
Počet stran 400

Náhled stran

Kategorie:

Popis

Kniha si klade za cíl přiblížit čtenářům
plemena koní chovaná na území naší
republiky, což samozřejmě zahrnuje jednak
plemena, která mají na území ČR vedenou
plemennou knihu, ale i další plemena,
jež mají sice plemennou knihu
vedenou v zahraničí, ale jejich chov
je již v naší republice rozšířený.
Okrajově jsou zmíněna
i plemena, která na našem území
nejsou tradiční, ale objevují se
zde snahy o jejich chov. V úvodu
knihy je věnována pozornost
historii chovu koní na území ČR, ale taky
organizaci chovu koní v současnosti,
a nejaktuálnějším poznatkům týkajícím se původů
a příbuzenských vztahů jednotlivých plemen.
Část věnovaná jednotlivým plemenům má jednotnou
strukturu, zahrnuje podkapitoly Vznik plemene,
zaměřující se na historické okolnosti jejich vzniku.
Celá kniha je doplněna působivými fotografiemi Lenky
Stříbrné, zahrnující ať již hřebce většiny prezentovaných
plemen, klisny s hříbaty, či další nechovné jedince
nejčastěji v podobě portrétů, s ukázkami využití
jednotlivých plemen (zápřež, drezurní, skokové,
dostihové ukázky, ale i práce v lese), ale nejpůsobivěji
ve volnosti na pastvinách, kde vynikne přirozená krása
koní. Kniha je doplněna seznamem použité literatury,
s výčtem nejdůležitějších knih, článků v časopisech
i dalších použitých zdrojů informací.