Stroje a zařízení pro vinařství

100  s DPH

Autor: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
256 stran
Cena: 150.- Kč/ 6.- E

Náhled knihy

Kategorie:

Popis

Knižní publikace s názvem „Stroje a zařízení pro vinařství“
je určena praktikujícím zájmovým i profesionálním
vinařům, uživatelům vinařské techniky, odborné i laické
veřejnosti a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem setkávají
s vinařskou technikou.
Publikace je koncipována tak, aby širokému okruhu čtenářů
poskytla přehled o standardních i perspektivních
technických prostředcích, které jsou v podmínkách moderních
vinařských provozů u nás i ve světě využívány
při zpracování hroznů, při výrobě, skladování a lahvování
vína.
Jednotlivé kapitoly knihy obsahují základní požadavky
na realizaci vinařských procesů, popis konstrukce
a funkce pracovních ústrojí jednotlivých kategorií strojů
a zařízení, která jsou často řešena pro konkrétní případy
a v řadě případů se liší konstrukčním provedením podle
jednotlivých výrobců. Orientaci v technických popisech
strojů usnadní čtenářům obsáhlý schématický i obrazový
materiál, kterým jsou doplněny jednotlivé kapitoly.