Litovel – Hanácké Benátky

100  s DPH

Autor: Petr Komárek a Petr Linduška
160 stran
cena: 100.- Kč  Náhled knihy

Popis

Jedná se o knihu litovelského rodáka Petra Komárka, mladého sedmnáctiletého studenta prostějovské žurnalistiky.
Tento mladý muž je již od dětství nadšeným historikem s dobrým všeobecným rozhledem a novinářským talentem.
Jeho první kniha je jakousi jeho poctou svému rodnému městu.
V úvodu je na několika málo stranách historie Litovle ve stručnosti, aby čtenář
nebyl unaven z příliš mnoha faktů.
Dále je kniha složena z obrazových a fotografických materiálů,
které jsou rozloženy do několika kategorií – např. „Památky v centru města“, „Voda v Litovli“,
„Sakrální stavby a památky“, „Kultura a sport“, „Průmysl“ a pod.
Zvláštní oddíl knihy tvoří integrované obce – vždy po dvou stranách obrázků a jednoduchého textu.
Kniha je koncipována jako suvenýr pro turisty, kteří Litovel navštíví, proto je
přeložena i do angličtiny, včetně popisek fotografií.
Kniha podobného charakteru momentálně na pultech knihkupectví chybí,
takže autor doufá, že se tato „díra na trhu“ tímto počinem zaplní.
Pevně doufáme, že bude kromě turistů i pěkným přírůstkem do domácích knihoven Litovelanů.
Texty jsou v českém i anglickém jazyce.