Historie Valtických vinných trhů ( 1967 – 2016)

190  s DPH

Autor: ing. Jan Otáhal
340 stran
cena 190.- Kč

Náhled knihy

Kategorie:

Popis

Historie Valtických vinných trhů ve Valticích se píše již 50 let! Kdo víno vyrábí, musí také prodávat,
a za tím účelem se pořádaly ve Valticích ještě v období Rakouska – Uherska vinné trhy.
V této účelově založené tradici pokračovali valtičtí vinaři i po vzniku Československa.
V r. 1967 vznikl „Výbor Valtických vinných trhů“, který navázal na historii dřívějších vinných trhů a uspořádal I. ročník novodobých Valtických vinných trhů.
Letos si připomínáme již 50. ročník této nejstarší, nejnavštěvovanější a nejprestižnější celostátní výstavy vín s mezinárodní účastí.
Za těch 50 let navštívilo Valtické vinné trhy kolem 250.000 vinařů a milovníků vína.
Archiv Valtických vinných trhů dal možnost zveřejnit zajímavou historii moravského vinařského výstavnictví pro potěšení všech těch, kteří se najdou v tomto textu, nebo na některé z mnoha fotografií. Pro současné a budoucí návštěvníky Valtických vinných trhů a zájemce o moravské výstavnictví může být tato kniha inspirací pro jejich další vývoj.
Každý ročník Valtických vinných trhů popsán a doložen bohatým faktografickým materiálem
Jedná se jistě o ojedinělý souhrn historie nejen Valtických vinných trhů, ale o zasvěcený pohled na moravské vinařské výstavnictví v posledním půlstoletí.