Prostějov – Hanácký Jeruzalém

390  s DPH

Autor: Petr Komárek
Cena: 390.- Kč
Počet stran: 297

Náhled knihy

Popis

Autor knihy je student prostějovské školy SOŠPO Petr Komárek, autor publikace Litovel
Hanácké Benátky. Tento mladý muž je již od dětství nadšeným historikem s dobrým
všeobecným rozhledem a novinářským talentem, o čemž svědčí jeho další kniha,
Litovel Hanácké Benátky.
V úvodu knihy je na několika málo stranách historie Prostějova ve stručnosti, aby čtenář
nebyl „unaven“ z příliš mnoha faktů. Dále je kniha složena z obrazových a fotografických
materiálů, které jsou rozloženy do několika kategorií např. Památky v centru
města, Sakrální stavby a památky, Kultura a sport, Průmysl apod. Zvláštní oddíl knihy
tvoří integrované obce vždy na dvou stranách obrázků a jednoduchého textu.
Kniha je koncipována jako suvenýr pro turisty, kteří Prostějov navštíví, proto bude
přeložena i do angličtiny, včetně popisků fotografií. Kniha určitě bude zajímavá nejen
pro turisty, ale i pro prostějovské rodáky.
Publikace podobného charakteru momentálně na pultech knihkupectví chybí.