Výživa a krmení drůbeže

90  s DPH

Autor: Prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.
počet stran: 145
cena: 90.- Kč/ 4.- E

Náhled knihy

Není skladem

Kategorie:

Popis

Problematika spojená s racionální výživou drůbeže je velmi rozsáhlá,
vždyť jde o řadu druhů hospodářských zvířat.
Jen u kura domácího zahrnuje výživu a techniku krmení podstatně rozdílných nosných a masných hybridních kombinací,
krmení odchovávaných kuřic, kohoutků, nosnic a plemenných kohoutů v rodičovských chovech,
odchov kuřic a krmení nosnic pro produkci konzumních vajec a výkrm kuřat při odlišných požadavcích na kvalitu jatečného produktu.
V knize naleznou zájemci vedle pojednání o výživě a technice krmení drůbeže řadu informací platných ve výživě všech hospodářských zvířat.
Podrobně je probrána problematika využití energie, aminokyselin, polynenasycených mastných kyselin, minerálních látek a značný rozsah je věnován krmným aditivům.
Výživná hodnota krmiv a cena komponent jsou sice hlavními posuzovanými faktory při sestavování směsi, každé krmivo má však i specifické vlastnosti, výhody a nevýhody,
rizika kontaminace a specifický vliv při použití v příliš vysokých dávkách. O těchto vlastnostech krmiv je třeba vědět co nejvíce.
Zvláštní kapitoly jsou věnovány i úpravě krmiv, odběru vzorků a posuzování krmiv. Najde se zde i návod jak postupovat při reklamacích krmných směsí.
Publikace poslouží chovatelům drůbeže, výrobcům premixů krmných aditiv a krmných směsí,
pracovníkům poradenských služeb i ve výuce studentů. Uživatelům zprostředkuje v souhrnné podobě aktuální informace z oblasti hodnocení krmiv a výživy drůbeže.