Pověsti o hradech a zámcích

100  s DPH

Autor: Bohumír Štéger
Ilustrace: Jeroným Grmela
155 stran
cena: 100.- Kč Náhled knihy

 

Popis


Kniha je upraveným vydáním dříve vydané jedinečné publikace
sběratele Bohumíra Štégera (1908 – 1985) z r. 1957, která
vynikala výjimečným poetickým slohem a elegantním obrazovým
doprovodem. To vše při vysoké estetické úrovni zpracování.
Poněvadž několik málo dochovaných výtisků prvního vydání stále silně poutalo pozornost čtenářů, rozhodl se editor a vydavatel pro nové, upravené vydání při úpravě několika málo faktografi ckých chyb. Podařilo se i zajistit původní nádherné ilustrace významného olomouckého výtvarníka Jeronýma Grmely (1926 – 1992).
Obsahem je 47 poeticky podaných pověstí z Olomouckého kraje a 10 z kraje Moravskoslezského. Zahrnují tedy zejména Hanou, Lipenské Záhoří a Sudety.
Další částí jsou aktualizované a zpřesněné přílohy, které uvádějí
k jednotlivým pověstem zajímavé reálné konotace, které mohou
s obsahem až nápadně souviset a oživují dojem z přečteného.
Následující kapitolou knihy jsou zcela nově zpracované
kulturně-historické dodatky, které informují o současném
stavu památky, nejnovějších poznatcích o jejím vývoji
i o základních údajích pro návštěvníky.
Zcela nově je zařazena mapka všech pojednávaných památek.