Hanácke těžko a pomalo

200  s DPH

autor Petr linduška
ilustrace Pavla Baštanová
cena 200.- Kč
počet stran 140

Náhled stran

Popis

Nová, v pořadí již sedmá knížka Petra Lindušky
psaná v hanáckém nářečí.
Jedná se o jakousi malou praktickou učebnici
Hanáčtiny. V deseti základních kapitolách
– lekcích – chce autor naučit naprosté laiky –
umění správným způsobem nastavit mluvidla
tak, aby mohli v běžné mluvě používat hanácké
samohlásky Ô a E.
Účelem knihy je pokud možno zábavnou formou
seznámit „žáky“ s úskalími hanáckého nářečí. Ambicí
autora je ale také to, aby se čtenář u hanáckých lekcí
zároveň pobavil. Proto je kniha určena nejen zájemcům
o učení se jazyku, ale i rodilým Hanákům, kteří si při
čtení mohou mnoho výrazů osvěžit a také uvědomit,
dále také i ostatním zájemcům o hanácký jazyk, nářečí.
Kromě učebnice je zde i kapitola o hanácké gramatice, která je převzatá z oficiální
jazykovědné publikace, čímž by tato kniha mohla dostat punc vážnosti a solidnosti.
Nicméně tato kapitola je hojně autorem glosována. Po oddíle hanáckých lekcí
následuje oddíl nazvaný Hanácká čitanka. Zde autor vybral ze svého přebohatého
archívu deset renomovaných autorů hanáckých knih, až na výjimky vesměs z první
poloviny 20. století. Tím chce čtenáře upozornit na rozdíly v lokálním používání
Hanáčtiny. Zároveň by tato část publikace měla ukázat bohatost hanáckého
dialektu. Každá kapitola Čítanky je zakončena malým slovníčkem výrazů, které
by mohly činit čtenáři laikovi určité potíže. Tak by měla kniha – Hanácke těžko
a pomalo mít určitý nadhanácký přesah a ambice použití mimo tento region.

autor Petr linduška
ilustrace Pavla Baštanová
cena 200.- Kč
počet stran 140