Okouzlující muškaření

350  s DPH

autor: Josef Šebela
počet stran: 296
cena: 350.- Kč/ 14 E

Náhled stran

Kategorie:

Popis

Stručná charakteristika knihy
Kniha navazuje na první autorovu knihu Začínáme
muškařit a je určená nejen začínajícím a pokročilým
muškařům, ale i všem milovníkům rybaření
a přírody jako takové.
Autor v knize shrnul svoje zkušenosti a zkušenosti
předních českých muškařů do oddělených částí, ve kterých
se snaží popsat vše, co je spojené s životem ryb a jejich
chytáním na vodách tekoucích, stojatých a na moři.
Dozvíte se podrobnosti o charakteristice vod, životě,
projevech a chování nejčastěji chytaných ryb na umělou
mušku a o životě hmyzu, kterým se ryby živí. Seznámíte
se s potřebnou výbavou muškaře a obecnými pravidly
pro chytání ryb.
Je zde podrobně popsaná taktika a technika chytání
na tekoucích vodách, zásady muškaření na vodách
stojatých, včetně doporučení pro výběr vhodných šňůr
a vzorů mušek vhodných pro jednotlivé lovené ryby.
Velká pozornost je také věnována lovu z plavidel
na stojatých vodách a zejména z boatu, což je doposud
málo využívaný způsob muškaření. Přehledně je
popsané jak muškařit a být úspěšný při chytání na moři.
Samostatná část je věnována muškařově výbavě od prutů,
přes šňůry a navijáky až po návazce a také výběru
a vázání umělých mušek.
Nechejte se motivovat přírodou a vodou, protože voda
je život, který dává všem tvorům žijícím na této planetě,
naučte se s vodou žít a přírodu chránit.