Nauka o půdě

490  s DPH

VYPRODÁNO!!!

Autoři:
Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
Doc. Ing. Radim Vácha, PhD.

530 stran

cena: 490.- Kč/ 22.- E

Náhled stran

Není skladem

Kategorie:

Popis

Kniha Nauka o půdě autorů Prof. Ing. Klementa Rejška, CSc.,
profesora Ústavu geologie a pedologie Mendelovy univerzity v Brně,
a Doc. Ing. Radima Váchy, PhD., ředitele Výzkumného ústavu
meliorací a ochrany půdy, v.v.i., předkládá moderně pojatou syntézu
vlastností a procesů v půdě na straně jedné a využívání a ochrany
půdy na straně druhé. Daný koncept nauky o půdě je v české
literatuře ojedinělý a reflektuje současný stupeň poznání tohoto
důležitého oboru v současné světové literatuře.
Kniha je napsána pro velmi široký okruh čtenářů. Přáním autorů
bylo, aby si v ní našli svůj předmět zájmu jak běžní majitelé polností,
lesů a zahrádek, tak i vysokoškolští studenti a odborná veřejnost jako
taková. S tímto cílem je pak kniha upravena jak co do obsahu, tak
co do formy: ta je ostatně zajímavá použitím barevných fotografi í,
tabulkami a původními obrázky, ilustrujícími inspirativnost poznání
dějů v „hlíně, z níž rostou rostliny“.
Přinášet aktuální pohled na nauku o půdě dnes nestačí: to, co je
skutečně moderní a odpovídá třetímu tisíciletí je interdisciplinární
pohled na interakci půdy a rostliny a to včetně ochrany půdy. A tento
pohled musí být přitom prezentovaný tak, aby si něm své našli jak ti,
co se o problematiku půdy dlouhodobě zajímají, tak i běžný čtenář,
který by prostě jen rád věděl, co je například pravdy na tom, že když
dlouhodobě nehnojí kompostem ze svého zahradního kompostéru,
tak mu po pracném zalití jeho zahrádky půda takřka okamžitě
vyschne. Odpovědi na tyto a desítky dalších podobných otázek
přináší právě tato nová kniha.
Svým obsahem, významem, zaměřením kniha přispěje také
i k současné problematice týkající se sucha, hospodaření s vláhou,
půdou, ochranou půdního fondu.