Velikonoční balíček hanáckých publikací

450  s DPH

Balíček tří publikací vztahujících se k Hané a Olomouckému kraji:

Hanácké pohádky a pověsti + Pověsti o hradech a zámcích + Co včel

za celkovou cenu 450.- Kč

Popis

Balíček tří publikací vztahujících se k Hané a Olomouckému kraji:

1.) Hanácké pohádky a pověsti

Hanácké pohádky a pověsti

Kniha po delší době znovu představuje sběratelskou

práci a vypravěčské umění Bohumíra Štégera (1908 – 1985).

Některé z jeho prací již byly publikovány několikrát, jiné však

naopak vůbec. Snahou tohoto nového vydání Pohádek

a pověstí je po více jak 60-ti letech přiblížit zejména

mladým čtenářům krásu příběhů z oblasti Hané

a Záhoří, připomenout tradice tohoto kraje.

U každého textu je i určen místopis – ke které

obci se vztahuje. Myslíme tedy, že nastal čas

pustit květnaté dílo pana Štégera mezi děti

i dospělé. Pro některé příběhy to bude premiéra,

cestu jim jistě usnadní půvabné ilustrace mladé

kreslířky Pavly Baštanové.

Doplněno o záložku s malou omalovánkou.

 

2.) Pověsti o hradech a zámcích

Kniha je upraveným vydáním dříve vydané jedinečné publikace
sběratele Bohumíra Štégera (1908 – 1985) z r. 1957, která
vynikala výjimečným poetickým slohem a elegantním obrazovým
doprovodem. To vše při vysoké estetické úrovni zpracování.
Poněvadž několik málo dochovaných výtisků prvního vydání stále silně poutalo pozornost čtenářů, rozhodl se editor a vydavatel pro nové, upravené vydání při úpravě několika málo faktografi ckých chyb. Podařilo se i zajistit původní nádherné ilustrace významného olomouckého výtvarníka Jeronýma Grmely (1926 – 1992).
Obsahem je 47 poeticky podaných pověstí z Olomouckého kraje a 10 z kraje Moravskoslezského. Zahrnují tedy zejména Hanou, Lipenské Záhoří a Sudety.
Další částí jsou aktualizované a zpřesněné přílohy, které uvádějí
k jednotlivým pověstem zajímavé reálné konotace, které mohou
s obsahem až nápadně souviset a oživují dojem z přečteného.
Následující kapitolou knihy jsou zcela nově zpracované
kulturně-historické dodatky, které informují o současném
stavu památky, nejnovějších poznatcích o jejím vývoji
i o základních údajích pro návštěvníky.
Zcela nově je zařazena mapka všech pojednávaných památek.

3.) Co včel

V pořadí již šestá knížka hanáckého vypravěče se tématicky tak trochu vrací
do období jeho prvních knih plných fejetonků, úvah, drobné poezie, písniček a dalších útvarů.
Kromě toho, že autor čerpal ze svých životních zkušeností a příhod,
je zde i samostatný oddíl nazvaný Linďákuv hanácké slovniček poočné.
Na četná přání zde autor vysvětluje a objasňuje některá hanácká slůvka.
Slovníček není obsáhlý, vždy jedno slovo na písmeno abecedy, ale snad čtenáře pobaví stejně tak, jako stěžejní oddíl knihy.
Slovníček skýtá také obvyklé lámání slov – časování sloves, skloňování podstatných jmen, apod.
Název knihy „Co včel ?“ zapadá do série knih Tož tak, Tož bať a No deť, které také vyšly v našem nakladatelství a jsou beznadějně rozebrány.
Kniha je doplněna autorovými vlastnoručními ilustracemi.