Současné problémy v reprodukci skotu

90  s DPH

Autor: MVDr. Vojtěch Coufalík
počet stran 180
cena 90.- Kč

Náhled knihy

Není skladem

Kategorie:

Popis

Publikace je určena všem, kteří se zajímají o chov skotu a jeho reprodukční schopnosti.
Tyto za poslední dvě až tři desetiletí u holštýnských dojnic celosvětově značně poklesly.
To samozřejmě negativně ovlivňuje ekonomiku chovu, neboť dojnice by měly i při vysoké užitkovosti zabřezávat do 90-100 dnů po porodu.
Autor vychází nejen z veterinární, ale i zootechnické praxe a zdůrazňuje, že publikace si nečiní si nárok být obsahově kompletní nebo snad odborně dokonalá.
V textu je kladen důraz především na komplexní prevenci reprodukčních problémů.
Zabývá se problematikou biosyntézy pohlavních hormonů, jejich vlivu na porod a na řízení celého reprodukčního procesu, na jejich disbalance v průběhu říje, vysoké embryonální mortality či při porodních anomáliích. Pozornost je zaměřena též na výživu dojnic a management v okoloporodním období, kde je spatřován prvopočátek všech pozdějších  problémů v reprodukci.Všímá si detekce říje, vlastní inseminace, výskytu těžkých porodů a porodů dvojčat, negativních vlivů na plodnost včetně retencí sekundin, zánětů dělohy, funkčních poruch ovariální činnosti a jejich léčby. Také však různých synchronizačních programů, akupunktury a pod.  Není opomenuta ani otázka vlivu stresů a deficitní výživy v připouštěcím období (NEB,avitaminózy,tepelný stres), ani negativní vliv nemocí na plodnost (acidóza, mastitida, ochoma a dal.), včetně metabolických poruch a jejich diagnostiky, léčby i prevence ( ketóza, hypokalcemie aj.).
V publikaci je též hodnocen negativní dopad na ekonomiku chovu (vysoká brakace dojnic ze zdravotních důvodů a pro neplodnost, odchov jalovic a obnova stáda).
Část knihy se věnuje také ošetření  telete ihned po porodu, jeho imunitnímu a nutričnímu vybavení,
stavům hypoxie apod. Závěrem je naznačena metodika ke zlepšení výsledků reprodukce,
tj. dosažení délky mezidobí do 375-380 dnů a v odchovu telat ke snížení celkových ztrát do odstavu do 2,5 %.
V současnosti se tyto hodnoty pohybují u mezidobí asi od 400 do 420 dnů a ztráty telat od 6 do 10 %.