Réva vinná pro malopěstitele

250  s DPH

Autor: Doc. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., Ing. Lubomír Lampíř, PhD. a kolektiv
350 stran
cena : 250.- Kč/10.- E

Náhled stran

Není skladem

Kategorie:

Popis

Krásná kniha v pevné vazbě má cíl prezentovat nové poznatky využitelné v agrotechnice révy vinné.
Jednotlivé kapitoly obsahují celou řadu užitečných informací od výběru odrůd,
přes představy o kvalitě hroznů, výsadbu vinice, pěstitelské postupy až po každoroční cyklické agrotechnické zásahy, které se ve vinici využívají. Odpovídá na otázky, co jsou PIWI odrudy a zásady jejich pěstování,
tradiční technologie – pěstování vína s duchem tradice. Obsahuje přehled
moštových PIWI odrůd ze světa a z Česka, zkušenosti
s jejich pěstováním doma i v zahraničí (to samé u stolních PIWI odrůd) a také přehled o ekologické a integrované produkci ve vinohradnictví,
popisy hlavních houbových chorob a škůdců u révy vinné, vysvětluje, co je to rezistence k chorobám a škůdcům.
Publikace je určena pro malopěstitele, drobné pěstitele révy vinné a také pro zahrádkáře.