Pícninářské listy

Pícninářské listy

barevný magazín

Magazín je vydáván ve spolupráci se Sdružením pěstitelů travních a jetelových semen. Navazuje na dřívější pícninářské periodikum tohoto názvu. Ne všichni pícnináři a zemědělci využívají elektronické podoby informací, proto se vracíme k tištěné formě Pícninářských listů.

CO NABÍZÍME ČTENÁŘŮM

Dokumentaci všeho podstatného co se událo na pícninářském poli.

Situace v travním a jetelotravním semenářství, nové odrůdy, šlechtění, informace z pícninářského výzkumu, praktické výsledky z polních pokusů, zajímavosti z domova i ze zahraničí.

Nechybějí kapitoly věnované nemocem trav, škůdcům, hnojení, výživě, zakládání a údržbě trvalých travních porostů, sklizni trav a jetelovinotrav, senážování, uplatnění v krmné dávce hospodářských zvířat, využití travní hmoty jako biomasy. Pěstování a sklizeň trav pro semenářské účely, technologii ošetření a uskladnění osiv atd.

CO NABÍZÍME VÁM INZERENTŮM

Možnost prezentace formou plošné inzerce, firemního článku.

Zveřejnění odborného příspěvku na daná témata související s pěstováním trav a jetelovinotrav, který přispěje k odborné obsahové úrovni magazínu.

V rámci komerční prezentace v pícninářských listech prezentaci navíc dle dohody v našich novinách pro zemědělství Agrární obzor, případně v dalších titulech Vydavatelství Baštan.

Cílem publikace Pícninářské listy je společně i s Vámi pozvednout každoročně informační úroveň mezi pícninářskou i zemědělskou veřejností.

Těšíme se na spolupráci

Formát A4.


Stahněte si

Kontrolní součet: 18 + 5 =  povinná položka, prosím vyplňte

Proč potřebujeme biopaliva?

Zemědělský magazín / červen 2015

Navštivte i náš Facebook