Neperiodické tituly Vydavatelství Baštan

Hanácké noviny

Hanácké noviny

Noviny z vašeho regionu

Hanácké noviny o Hanácích
a pro Hanou.

Domníváme se, že v současných médiích není mnohdy dáván dostatečný prostor Hané ,pro dostatečnou prezentaci významných událostí našeho regionu. Haná patří k největším a nejkrásnějším regionům České republiky, určitě si zaslouží své, hanácké noviny.
V nich vám chceme přinášet pestrou paletu témat ze života hanáckých měst a obcí. Rádi vám představíme významné firmy, osobnosti, rodáky za našeho regionu. Haná je přítomna zejména na venkově. Nezapomeneme na cestopis, historii, památky, kulturu, sport, zájmovou činnost.

Agrární obzor

Agrární obzor

MAGAZÍN PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

Co nabízíme čtenářům

odborné články, reportáže, informace, zprávy a další zajímavosti z oblasti rostlinné a živočišné výroby, mechanizace a příbuzných oborů

Co nabízíme inzerentům

Prezentaci vaší společnosti formou
plošné inzerce, článku případně dalšími
prvky doplňujícími firemní nabídku,
dále reportáže z akce, výstavy. Lze také
dohodnout naše mediální partnerství na podobném podniku.
Vedle komerčních vazeb si vás dovolujeme požádat o spolupráci při poskytování odborných článků a dalších
informací, které přispějí k celkovému zkvalitnění obsahové úrovně Agrárního obzoru.

Magazín je zasílán v rámci distribuce
zahrnující celou Českou republiku
zemědělské veřejnosti, firmám,
institucím a dalším subjektům,
které působí v oblasti zemědělství
a venkova.

Šéfredaktor

Ing. Petra Zejdová, Ph.D.
Tel.: 608 813 413
e-mail: [email protected]

Inzerce

Rostislav Papajk
tel.: 774 774 283
e-mail: [email protected]
Blanka Náhlíková
tel.: 588 000 330, 777 819 724
e-mail: [email protected]

Hanácké pohádky a pověsti

Hanácké pohádky a pověsti

Nové vydání s ilustracemi od Pavly Baštanové přináší příběhy z Hané a Záhoří, které sesbíral a vyprávěl Bohumír Štéger.

Předkládaná kniha po delší době znovu představuje sběratelskou práci a vypravěčské umění Bohumíra Štégera (1908–1985). Některé z jeho pověstí a pohádek již byly publikovány několikrát, jiné však naopak vůbec. Snahou tohoto vydání je uspořádat Štégerovo dílo a vydat zvlášť pověsti o hradech a zámcích, zvlášť pověsti a pohádky ze Sudet vč. prací místopisně neurčených a Pověsti a pohádky z Hané a Záhoří, které Vám právě představujeme. Jejich velká část byla publikována jen jednou, a to právě před 60 lety. Myslíme tedy, že nastal čas pustit květnaté dílo pana Štégera mezi děti i dospělé. Pro některé povídky to bude premiéra, cestu jim jistě usnadní půvabné ilustrace mladé kreslířky Pavly Baštanové.

Bohumír Štéger pracoval desítky let jako finanční úředník, v 50. letech byl inspektorem pro kulturu u Okresního národního výboru Kojetín. Poté byl zaměstnán na zámku v Tovačově – nejprve na pobočce přerovského muzea J. A. Komenského, později na odloučeném pracovišti Státního okresního archivu Přerov. Vrcholem jeho tvorby bylo literární zpracování desítek pověstí, především z Hané a Záhoří. V roce 1957 vyšly dvě knihy těchto povídek (Hanácké pohádky a pověsti, Pověsti o hradech a zámcích). Roku 1973 byla vydána kniha Zázračná slunečnice. Posmrtně byl vydán soubor Kam až dohlédneš z věže tovačovského zámku (2001). 

Moji čtyřnozí pacienti

Moji čtyřnozí pacienti

Vojtěch Coufalík

Příběhy z veterinární praxe

Každý veterinář zažije během své dlouhé aktivní činnosti řadu veselých i smutých příběhů a historek, pan autor je sepsal ve své knize.

Padlí

Padlí

kulturních a planě rostoucích plodin

Autoři: Aleš Lebeda, Jozef Huszár, Barbora Mieslerová, Božena Sedláková

Tato kniha je ucelenou monografií v české literatuře, která je komplexně zaměřena na problematiku padlí, tedy hub
z řádu Erysiphales parazitujících na rostlinách. Obsahově je koncipována do dvou hlavních částí, obecné a speciální.

Kniha je určena nejen biologům, mykologům, fytopatologům
a rostlinolékařům, ale i praktickým zemědělcům, zahradníkům, lesníkům, zahrádkářům a všem ostatním, kteří mají zájem o přírodu
a poznatky týkající se rostlin a jejich parazitů.

V obecné části se čtenář postupně seznamuje s taxonomií
a fytogenezí padlí, jejich geografickým rozšířením, biologií, ekologií
a epidemiologií, infekčním procesem a mechanismy interakce rostlina-patogen, včetně mechanismů rezistence. Velká pozornost je rovněž věnována genetice interakce hostitel-patogen. Důkladně je pojednáno o biologické a patogenní variabilitě padlí a o metodách jejich studia. Mimořádná pozornost je věnována metodám kontroly, tzn. šlechtění rostlin na rezistenci vůči padlí, chemické ochraně rostlin a problematice rezistence padlí k fungicidům. Nedílnou součástí této kapitoly jsou i metody biologické kontroly. Závěrečná kapitola obecné části podrobně pojednává o metodických aspektech experimentální práce s těmito houbami. Za obecnou částí je rozsáhlý předhled literatury, která byla použita k jejímu zpracování.

Speciální část je koncipována podle hlavních skupin zemědělských
a zahradnických plodin jako hostitelů padlí. Celkem je ve
13 kapitolách věnována pozornost padlí na obilninách, okopaninách, olejninách, luskovinách, chmelu, tabáku, révě vinné, ovocných dřevinách, zelenině, léčivých a aromatických rostlinách, okrasných rostlinách, dřevinách a keřích, plevelech a planě rostoucích rostlinách. Kapitoly mají jednotnou strukturu, v níž je uvedeno taxonomické postavení příslušného druhu (druhů) padlí, hostitelský okruh, popis patogenu, symptomy napadení hostitelských rostlin, vývojový cyklus a epidemiologie, rozšíření a ekonomický význam, metody ochrany. Každá kapitola je ukončena obrazovou přílohou, kde jsou barevné obrázky symptomů napadení, mikroskopické snímky patogenů, ale i řada perokreseb. Knihu uzavírá rozsáhlý jmenný
a věcný rejstřík.

Litovel

Litovel

Hanácké Benátky

Jedná se o knihu litovelského rodáka Petra Komárka, mladého studenta prostějovské žurnalistiky.

V úvodu je na několika málo stranách historie Litovle ve stručnosti, aby čtenář nebyl unaven z příliš mnoha faktrů. Dále je kniha složena z obrazových a fotografických materiálů, které jsou rozloženy do několika kategorií – např. Památky v centru města, Voda v Litovli, Sakrální stavby a památky, Kultura a sport, Průmysl apod. Zvláštní oddíl knihy tvoří integrované obce.

Kniha je koncipována jako suvenýr pro turisty, kterí Litovel navštíví, proto je přeložena i do angličtiny, včetně popisek fotografií.

Trávníky pro zahradu, krajinu a sport

Trávníky pro zahradu, krajinu a sport

Významná kniha pro trávníkářskou praxi

Obsahem a charakterem se jedná o ojedinělou publikaci, která svým zaměřením reprezentuje odborné a praktické zkušenosti z oblasti trávníkářství.

Vedoucím autorského kolektivu je prof. ing. František Hrabě, CSc.

Tato kniha navazuje na první publikaci Trávy a trávníky, co o nich ještě nevíte, do jisté míry je reedicí této publikace. Řada kapitol původní publikace doznala odborných i praktických změn, úprav, doplnění, neboť trávníkářství je obor, který se neustále vyvíjí.

Kniha je systematicky rozčleněna do příslušných kapitol věnovaných trávníkovým druhům a odrůdám, zakládání a ošetřování trávníků, kategoriím trávníků, skladbě trávníkových směsí, chorobám, škůdcům, ochraně, zavlažování trávníků, specifickým a okrasným trávníkům, dále umělým trávníkům a alternativní-květinové formě ozelenění ploch.

Můžeme říci, že trávníkářství je v současné době speciální vědní disciplínou. Neustále se rozvíjející požadavky na využití trávníků z pohledu dnešní moderní společnosti přinášejí řadu nových trendů v oblasti trávníků. Upravený trávník je dnes vizitkou naší činnosti, zelené plochy zahrad, parků, hřišť, obcí a měst jsou významným faktorem životního prostředí. Společně s květinami, dřevinami, stavbami, krajinou plní trávník funkci estetickou. S tím souvisí funkce rekreační a obytná. Přirozený trávník vytváří vhodné podmínky pro sport, odpočinek, relaxaci.

Publikace Trávníky pro zahradu, krajinu a sport je určena nejen odborné veřejnosti, zajímavé náměty pro svou trávníkářskou činnost využijí dozajisté správci hřišť, zelených ploch, komunální zeleně, chráněných oblastí aj. Kniha je také vhodným studijním materiálem pro posluchače odborných a vysokých škol.

Formát 210x210 mm, vazba vázaná, počet stran 335 

Vinárstvo & somelierstvo

Vinárstvo & somelierstvo

NOVÁ PUBLIKÁCIA (slovensky)

Je ťažšie víno vyrobit alebo ho predať?

       Výroba vína a umenie jeho prezentácie spolu úzko súvisia, úspešným je ten, kto dokáže oboje. A práve to je poslaním publikácie.

Publikácia je určená pre výrobcov i predajcov vína, someliérov, vináskych nadšencov, vinárske združenia, študentov vinárstva a someliérstva na vysokých a stredných školách, someliérske kurzy, zážitkovú gastronómiu a všetkých priaznivcov vína.

V úvode publikácie vysvetľuje autor významnosť funkcie someliéra pre víno i gastronómiu. Popisuje kultúrne posolstvo vína v historii a súčasnosti ľudstva, imidž a zdravotné aspekty umienenej konzumácie vína. Uvádza štatistiky z významných vinárskych krajín Európy.

V kapitole o technológii výroby vína popisuje najnovšie trendy v enológii. Na základe vlastných dlhoročných kraktických skúsenstí kladie doraz na hygienu výrobných prestorov a precíznostť obslužného personálu. V prípade dodržania týchto zásad je možná minimalizácia technologických zásahov. Dosiahneme tým odrodovú typickosť, čistotu a prirodzenosť vín, so stopou terroir. Podrobne popisuje aj technológiu výroby šumivých vín, ktoré sú v gastronómii jedinečným fenoménom, tokajských vín, aj biovín. Venuje sa príčinám vzniku chorôb a chýb vína, uvádzam zásady prevencie ich vzniku a nápravné opatrenia.

Široký priestor venuje nenahraditeľnej pozícii dreva v enológii a v marketingu vína. uvádzam klady i zápory výroby vína v sudoch, metódy výroby sur lie a batonáž.

V prezentačnej časti popisuje rituály odzátkovania, dekantácie, servisu vína. someliér musí dokonale ovládať čítanie údajov z etikety
vína. Preto veľmi podrobne opisujem aktuálne podmienky označovania a uvádzania vína do obehu.

Zážitkovej enogastronómii sa venuje v ucelenej kapitole, ktorá ilustračne popisuje zásady správnych kombinácií jedla a vína.

V závere nechýbajú pravidlá, zásady a systémy súťažného senzorického hodnotenia vína, slovník degustácie a požiadavky na získanie osvedčenia posudzovateľa pre víno a vinárske výrobky.    Výroba vína a umenie jeho prezentácie spolu úzko súvisia, úspešným je ten, kto dokáže oboje. A práve to je poslaním publikácie.   

autor Štefan Ailer, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Formát 210x220 mm,vazba knižní šitá, počet stran 216

Pícninářské listy

Pícninářské listy

barevný magazín

Magazín je vydáván ve spolupráci se Sdružením pěstitelů travních a jetelových semen. Navazuje na dřívější pícninářské periodikum tohoto názvu. Ne všichni pícnináři a zemědělci využívají elektronické podoby informací, proto se vracíme k tištěné formě Pícninářských listů.

CO NABÍZÍME ČTENÁŘŮM

Dokumentaci všeho podstatného co se událo na pícninářském poli.

Situace v travním a jetelotravním semenářství, nové odrůdy, šlechtění, informace z pícninářského výzkumu, praktické výsledky z polních pokusů, zajímavosti z domova i ze zahraničí.

Nechybějí kapitoly věnované nemocem trav, škůdcům, hnojení, výživě, zakládání a údržbě trvalých travních porostů, sklizni trav a jetelovinotrav, senážování, uplatnění v krmné dávce hospodářských zvířat, využití travní hmoty jako biomasy. Pěstování a sklizeň trav pro semenářské účely, technologii ošetření a uskladnění osiv atd.

CO NABÍZÍME VÁM INZERENTŮM

Možnost prezentace formou plošné inzerce, firemního článku.

Zveřejnění odborného příspěvku na daná témata související s pěstováním trav a jetelovinotrav, který přispěje k odborné obsahové úrovni magazínu.

V rámci komerční prezentace v pícninářských listech prezentaci navíc dle dohody v našich novinách pro zemědělství Agrární obzor, případně v dalších titulech Vydavatelství Baštan.

Cílem publikace Pícninářské listy je společně i s Vámi pozvednout každoročně informační úroveň mezi pícninářskou i zemědělskou veřejností.

Těšíme se na spolupráci

Formát A4.

Štíhle vreteno

Štíhle vreteno

Nová knižná publikácia

Autor Ing. Ján Mezey, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Existuje sposob dopestovať si vo vlastnej záhradke len na 10 stromoch, na ktorých vrchol dosiahnete zo zeme, toľko jablk, koľko vystačí štvorčlennej rodine približne od augusta do apríla a ešte ostane aj pre návštevy počas dlhých zimných večerov? Áno, existuje. Riešenie sa volá "štíhle vreteno" a okrem jabloní sa v súčastnosti uplatňuje už aj pri hruškách, slivkách, marhuliach, broskyniach a čerešniach. Nová publikácia vás zasvatí do tajov "ako na to" nielen pútavým textom, ale aj ilustračnými fotografiami.

Formát A5, vázaná vazba, počet stran 176.

Výživa a krmení drůbeže

Výživa a krmení drůbeže

Autor prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc., Mendelova univerzita Brno

Práce šlechtilů vede k obdivuhodně rychlému pokroku biologického potenciálu zvířat. Genofond drůbeže chované v České republice je dnes na světové úrovni. Změny v genofotnu však přinášejí také změny v nárocích na realizační faktory, včetně výživy.

Problematika spojená s racionální výživou drůbeže je velmi rozsáhlá, vždyť jde o řadu druhů hospodářských zvířat. Jen u kura domácího zahrnuje výživu a techniku krmení podstatně rozdílných nosných a masných hybridních kombinací, krmení odchovávaných kuřic, kohoutků, nosnic a plemenných kohoutů v rodičovských chovech, odchov kuřic a krmení nosnic pro produkci konzumních vajec a výkrm kuřat při odlišných požadavcích na kvalitu jatečného produktu.

Údaje o výživné hodnotě krmiv i o tom, kolik energie a jaká množství živin zvířata pro dosažení očekávané užitkovosti potřebují, umožŇují sestavovat receptury krmných směsí tak, aby byla uspokojena potřeba zvířat a přitom se zbytečně některou živinou nepřekrmovalo. Nevhodné složení krmných směsí nejčastěji limituje užitkovost a omezuje rentabilitu chovu. Vždyť cena krmiv u nás představuje v průměru 58 % z celkových nákladů na prokudci vajec a přibližně 70 % z nákladů na drůbeží maso. Vyplatí se tedy investovat do znaostí o správné výživě a přinášet chovatelům i krmivářskému průmyslu podklady pro využívání nových, vědeckých plně zdůvodněných poznatků. Kvalita krmiva má přímý vliv nejen na rychlost růstu a spotřebu na jednotku přírůstku, ale i na jakost finálního produktu. Výživa také významně ovlivňuje imutnitní systém, a tím životní pohodu zvířat.

V knize nalenou zájemci vedle pojednání o výživě a technice krmení drůbeže řadu informací platných ve výživě všech hospodářských zvířat. Podrobně je probrána problematika výužití energie, aminokyselin, polynenasycených mastných kyselin, minerálních látek a značný rozsah je věnován krmným aditivům.

Výživná hodnota krmiv a cena komponent jsou sice hlavními posuzovanými faktory při sestavování směsi, každé krmivo má však i specifiské vlastnosti, výhody a nevýhody, rizika kontaminace a specifický vliv při použití v příliš vysokých dávkách. O těchto vlastnostech krmiv je třeba vědět co nejvíce. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i úpravě krmiv, odběru vzorků a posuzování krmiv. Najdete zde i návod jak postupovat při reklamacích krmných směsí.

Publikace poslouží chovatelům drůbeže, výrobcům premixů krmných aditiv a krmných směsí, pracovníkům poradenských služeb i ve vyuce stůdentů. Uživatelům zprostředkuje v souhrnné podobě aktuální informace z oblasti hodnocení krmiv a výživy drůbeže.

Formát 176x250 mm, vazba vázaná, počet stran 160.

Stroje a zařízení pro vinařství

Stroje a zařízení pro vinařství

Nová a významná knižní publikace pro vinaře

Kniha je vydaná ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU
v Lednici.
Jejími autory jsou doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
a prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Knižní publikace je určena praktikujícím zájmovým i profesionálním vinařům, uživatelům vinařské techniky, odborné i laické veřejnosti
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem setkávají s vinařskou technikou.
Publikace je koncipována tak, aby širokému orkuhu čtenářů poskytla přehled o standardních i perspektivních technických prostředcích, které jsou v podmínkách moderních vinařských provozů
u nás i ve světě využívány pri zpracování hroznů, při výrobě, skladování a lahvování vína.
Jednotlivé kapitoly knihy obsahují základní požazavky na realizaci vinařských procesů, popis konstrukce a funkce pracovních ústrojí jednotlivých kategorií strojů a zařízení, která jsou často řešena pro konkrétní případy a v řadě případů se liší konstrukčním provedením podle jednotlivých výrobců. Orientaci v technických popisech strojů usnadní čtenářům obsáhlý schématický i obrazový mateiál, kterým jsou doplněny jednotlivé kapitoly.

Formát 210x210 mm, vazba vázaná, počet stran 250.

Svět růží

Svět růží

Nová knižní publikace na českém trhu

Barevná publikace o 450 stranách formátu B5.
Přes 800 fotografií růží.

Autoři: doc. Ing. Josef Sus, CSc., RNDr. Jiří Žlebčík a Ing. Jaroslav Rod, CSc.

Nová kniha Svět růží představuje u nás z hlediska literatury o růžích ojedinělé dílo. Výběru více než 300 položek byla věnována velká pozornost, aby představil to podstatné ze světa růží. Růže velkokvěté, mnohokvěté, sadové, anglické, pokryvné, miniaturní, pnoucí. Čtenář encyklopedie se jistě rád seznámí s původními botanickými druhy a rugosa hybridy.

Specialisté uvítají výběr ze stále oblíbenějších růží historických i stolístek. Každá odrůda nebo druh růže jsou v knize představeny na několika fotografi ích. Kniha obsahuje stručné, ale velmi praktické informace týkající se nákupu růží, nároků klimatických, půdních, vlhkostních a světelných. Dále se dozvíme, kam vlastně růže vysazovat a jak je účelně kombinovat s jinými okrasnými rostlinami. Informuje o vlastní výsadbě, řezu, zazimování, hnojení. Popisuje rovněž způsoby rozmnožování.

Velká pozornost je věnována aktuální problematice chorob, škůdců a abiotických poruch.

Nová publikace pomůže nejen množitelům a pěstitelům růží, ale i studentům všech typů zahradnických škol, zahrádkářům, profesionálním zahradníkům a všem zájemcům správně se orientovat v obsáhlém světě růží.

Formát B5, vazba vázaná, počet stran 439.

Pomologie drobného ovoce a skořápkovin

Pomologie drobného ovoce a skořápkovin

Novinka od autorů úspěšných knih

Autory publikací jsou
Bc. Tomáš Jan a Ing. Dušan Nesrsta
z ÚKZUZ šlechtitelské stanice
v Želešicích u Brna
a Milan Hanč

Po značně úspěšné dvoudílné pomolodgi "Jádrovin" a "Peckovin" si nyní dovolujeme předložit poslední díl do mozaiky – pomologii "Drobného ovoce a skořápkoviny", kde najdete popsány významnější odrůdy angreštu, rybízu červeného a bílého, rybízu černého, maliníku, ostružiníku a jahodníku. Ze skořápkatého ovoce pak ořešák vlašský, mandloň a lísku.
Tak jako dva díly předchodí i tato kniha si klade za cíl nejenom přinést pouhý výčet odrůd, které můžete na svých zahradách nebo
v sadech pěstovat, ale zároveň pomoci s výběrem odrůdy do konkrétních podmínek a také blíže představit jednotlivé druhy a seznámit čtenáře se základy jejich pěstování.

Obecné úvody jsou opět odděleny od obecné části zahrnující původ a dělení druhu do skupin, nároky na stanoviště, přes podrobnější rozepsané pěstování a speciální část věnovanou nejdůležitějším chorobám a škůdcům, až po vysvětlení konstukce popisů jednotlivých odrůd, což je důležité pro pochopení jednak různorodosti odrůd v rámci ovocných druhů a jednak též pro samotný výběr odrůdy konečnými uživateli.

Samotné popisy jednotlivých odrůd obsahují hned v úvodu velmi jednoduché rozdělení podle doby zralosti a pomologického dělení, podle vhodnosti využití plodů a konečně podle vhodnosti pro různé pěstitelské oblasti. Pokud to bylo možné, byla snaha o zjištění co nejpřesnějšího původu odrůdy, který také může napovědět, do jakých podmínek bude odrůda vhodná. Vlastní popisy jednak spolu
s fotografií plodů poskytnou vcelku podrobnou informaci o vlastnostech rostlin, polodřevin, keřů a stromů.

Oddíl, který hodnotí plody pak vypovídá o jejich kvalitě, hlavně tedy o chuti. Kapitola závěrečná, nazvaná "Celkové hodnocení" vyzdvihuje převážně kladné případně záporné vlastnosti odrůdy a některé další důležité informace, např. o různé odolnosti proti chorobám, mrazu, vhodné využití plodů atd.

Věříme, že publikace bude mít obdobně kladný ohlas, jako knihy minulé a vhodně doplní vaši knihovnu tak, aby obsahovala všechny významnější moderní, ale i tradiční odrůdy důležitejších ovocných druhů zrovna tak jako stručný pěstitelský návod pro jejich pěstování.

Formát A5, vazba vázaná, počet stran 214.


Vinohradnická mechanizace

Vinohradnická mechanizace

Nová knižní publikace

Kniha je vydaná ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU v Lednici. Jejími autory jsou doc. Ing. Pavel Zemánek a doc. Ing. Patrik Burg

Knižní publikace s titulem „Vinohradnická mechanizace” podává na 200 stranách ucelený přehled o moderních mechanizačních prostředcích, využívaných ve vinohradnických podmínkách u nás i ve světě, a to jak při zakládání nových výsadeb, tak také v plodných vinicíh. Jednotlivé kapitoly knihy přibližují konstrukční řešení a principy činnosti u jednotlivých skupin mechanizačních prostředků. Bohatý schématický i obrázový materiál obsažený v knize umožní laicky i odborně zaměřeným čtenářům orientaci v technických popisech strojů.

Podklady pro zpracování této publikace byly čerpány zejména z provozu strojů ve vinohradnických podnicích, z konzultací s uživateli strojů, z prací prováděných v Ústavu zahradnické techniky Zahradnické fakulty a též z firemní literatury českých i zahraničních výrobců.

Formát 210x210 mm, vazba vázaná, počet stran 200,

Trávy pěstované na semeno

Trávy pěstované na semeno

Významný autorský počin pro osivářský a pěstitelský svět

Knihu připravil kolektriv autorů ze společnosti Oseva Pro, s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská Rožnov pod Radhoštěm-Zubří a Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen pod vedením doc. Ing. Bohumíra Cagaše, CSc.

V knize se čtenář seznámí se širokou problematikou pěstování trav na semeno počínaje odrůdami, zakládáním a ošetřováním porostů až po poskližňové technologie. Jelikož podobná publikace tohoto charakteru a významu nebyla již dlouho vydána, jedná se o významný autorský počin pro osivářský a pěstitelský svět.

Formát A5, vazba vázaná, počet stran 257.

Historie Valtických vinných trhů

Historie Valtických vinných trhů

Souhrn historie nejen Valtických vinných trhů, zasvěcený pohled na moravské vinařské výstavnictví v posledním půlstoletí

Autor:  Ing. Jan Otáhal

Každý ročník Valtických vinných trhů je popsán a doložen bohatým faktografickým materiálem. 

Jedná se jistě o ojedinělý souhrn historie nejen Valtických vinných trhů, ale také o zasvěcený pohled na moravské vinařské výstavnictví v posledním půlstoletí.

Prostějov - Hanácký Jeruzalém

Prostějov - Hanácký Jeruzalém

autoři Petr Komárek, Ing. Marek Moudrý

Obrazová publikace mapující historické památky, současnou architekturu a jiné zajímavosti Prostějova a nejbližšího okolí.

Texty v českém a anglickém jazyce.

Pověsti o hradech a zámcích

Pověsti o hradech a zámcích

Bohumír Štéger

Kniha je upraveným vydáním dříve vydané jedinečné publikace
sběratele Bohumíra Štégera (1908 – 1985) z r. 1957, která
vynikala výjimečným poetickým slohem a elegantním obrazovým
doprovodem. To vše při vysoké estetické úrovni zpracování.
 

Poněvadž několik málo dochovaných výtisků prvního vydání stále silně poutalo pozornost čtenářů, rozhodl se
editor a vydavatel pro nové, upravené vydání při úpravě několika málo faktografi ckých chyb. Podařilo se i zajistit
původní nádherné ilustrace významného olomouckého výtvarníka Jeronýma Grmely (1926 – 1992).
Obsahem je 47 poeticky podaných pověstí z Olomouckého kraje a 10 z kraje Moravskoslezského. Zahrnují tedy
zejména Hanou, Lipenské Záhoří a Sudety.
Další částí jsou aktualizované a zpřesněné přílohy, které uvádějí
k jednotlivým pověstem zajímavé reálné konotace, které mohou
s obsahem až nápadně souviset a oživují dojem z přečteného.
Následující kapitolou knihy jsou zcela nově zpracované
kulturně-historické dodatky, které informují o současném
stavu památky, nejnovějších poznatcích o jejím vývoji
i o základních údajích pro návštěvníky.
Zcela nově je zařazena mapka všech
pojednávaných památek.

Objednávka

Adresa doručení:

Jméno:
Firma, adresa:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
Kontrolní součet: 15 + 4 =  povinná položka, prosím vyplňte
Objednáním souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami

Objednávané tituly

Titul Popis Cena Množství
Hanácké novinyNoviny z vašeho regionu280 Kč
Agrární obzorMAGAZÍN PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV720 Kč
Hanácké pohádky a pověstiNové vydání s ilustracemi od Pavly Baštanové přináší příběhy z Hané a Záhoří, které sesbíral a vyprávěl Bohumír Štéger.345 Kč
Moji čtyřnozí pacientiVojtěch Coufalík100 Kč
Padlíkulturních a planě rostoucích plodin290 Kč
LitovelHanácké Benátky200 Kč
Trávníky pro zahradu, krajinu a sportVýznamná kniha pro trávníkářskou praxi90 Kč
Vinárstvo & somelierstvoNOVÁ PUBLIKÁCIA (slovensky)200 Kč
Štíhle vretenoNová knižná publikácia150 Kč
Výživa a krmení drůbežeAutor prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc., Mendelova univerzita Brno150 Kč
Stroje a zařízení pro vinařstvíNová a významná knižní publikace pro vinaře150 Kč
Svět růžíNová knižní publikace na českém trhu250 Kč
Pomologie drobného ovoce a skořápkovinNovinka od autorů úspěšných knih150 Kč
Vinohradnická mechanizaceNová knižní publikace90 Kč
Trávy pěstované na semenoVýznamný autorský počin pro osivářský a pěstitelský svět190 Kč
Historie Valtických vinných trhůSouhrn historie nejen Valtických vinných trhů, zasvěcený pohled na moravské vinařské výstavnictví v posledním půlstoletí290 Kč
Prostějov - Hanácký Jeruzalémautoři Petr Komárek, Ing. Marek Moudrý390 Kč
Pověsti o hradech a zámcíchBohumír Štéger245 Kč
Další produkty

Další informace


Kontrolní součet: 9 + 12 =  povinná položka, prosím vyplňte

Proč potřebujeme biopaliva?

Zemědělský magazín / červen 2015

Navštivte i náš Facebook