Semena a plody

Semena a plody
Cena publikace 100,- Kč
4 euro
Objednat

1. část zeleniny

Vybraných duhů zelenin, léčivých rostlin a speciální­ch plodin

Miroslav Hýbl, Pavel Kopecký, Ivana Doležalová,
Irena Petrželová,
Kateřina Smékalová,
Elena Dušková,
Helena Stavělí­ková, Karel Dušek

V publikaci jsou představena semena a plody vybraných druhů zelenin udržovaných v kolekcích genetických zdrojů rostlin významných pro výživu a zemědělství­ na Oddělení­ genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciální­ch plodin, VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Publikace přináší česko-anglické popisy a vyobrazení­ semen (resp. plodů) 85 druhů zelenin a jejich planých pří­buzných druhů. Obrazovou část tvoří ­ detailní­ fotografie semen (resp. plodů), s ´měřítkem a fotografie skupin semen (resp. plodů), zobrazují­cí­ jejich variabilitu. Přání­m autorů tého publikace je, aby našla uplatnění­ u odborné i laické veřejnosti zahrnují­cí­ vědecko-výzkumné prácovníky, šlechtitele, semenáře a zahrádkáře a aby v ní našli nové a užitečné informace, ale i potěšení z bohatosti tvarů a barev na první pohled nenápadných částí rostlin.


Objednávka

Adresa doručení:

Jméno:
Firma, adresa:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
Kontrolní součet: 13 + 17 =  povinná položka, prosím vyplňte
Objednáním souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami

Objednávané tituly

Titul Popis Cena Množství
Semena a plody1. část zeleniny100 Kč
Stahněte si

Kontrolní součet: 7 + 6 =  povinná položka, prosím vyplňte

Proč potřebujeme biopaliva?

Zemědělský magazín / červen 2015

Navštivte i náš Facebook